ไขความลับ DNA ของคุณ

เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางสุขภาพที่น่าพึงพอใจกับ Prenetics คุณสามารถเป็นเจ้าของชุดตรวจ DNA ได้ง่ายๆ เพียงแค่

รับสิทธิ์โดยการซื้อกรมธรรม์

ซื้อแบบประกันภัยของ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี ขึ้นไป เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป (นับรวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) โดยซื้อระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2562
25,000 บาท
หลังจากได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว
รับสิทธิซื้อชุดตรวจ DNA จาก Prenetics จำกัด 1 ชุด / 1 กรมธรรม์ ในราคาเพียง
7,000 บาท1

แลกรับโดยใช้รหัส Voucher

สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต
ที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club เพื่อแลกรับชุดตรวจ DNA จำนวน 1 ชุด สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point
1,800 คะแนน2
หลังจากได้รับรหัส Voucher จาก
เมืองไทย Smile Club หรือจาก SMS
นำรหัส Voucher มาแลกรับชุดตรวจ DNA
% Discount
  • หมายเหตุ:
  • 1. เป็นการชำระเงินโดยตรงให้กับ Prenetics
  • 2. สามารถใช้ Smile Points เพื่อแลกรับชุดตรวจ myTHAIDNA ได้ตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2562 (จำกัดไม่เกิน 5 กล่องต่อท่าน)
  • 3. ชุดตรวจ DNA มีจำนวนจำกัด
  • 4. ระยะเวลาของโครงการ myTHAIDNA เริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าชุดตรวจ DNA จะหมด
  • 5. สอบถามจำนวนสิทธิ์คงเหลือที่ 02 290 2663 (ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.)
สอบถามข้อมูล
คลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูล
คลิก
02 290 2626
(ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.)
(ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.)
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและให้คำแนะนำ
ส่งข้อมูล