Contact

สนใจซื้อประกันกับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

และรับสิทธิ์ซื้อชุดตรวจ DNA กรุณาติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของท่าน หรือ โทร
02 290 2626โทรติดต่อ
(ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.)

พบปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

หรือมีปัญหาในขั้นตอนการแลกซื้อ/แลกรับชุดตรวจ DNA สามารถติดต่อได้ที่
02 290 2663โทรติดต่อ
(ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.)